Samarbete

 

Vi samarbetar med

 

NSPH - Nationell samverkan för psykisk hälsa

Är ett nätverk av patient-, brukar och anhörigorganisationer

inom det psykiatriska området.

 

Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en

oumbärlig resurs för samhällets utveckling

i vården, stödet och behandlingen.

 

Bodens konstgille

 

Bodens närradio

 

Vi var även med och startade kören Success

 

Vi har även en brukare som har daglig verksamhet hos oss