Styrelse

Styrelse

 

Ordförande - Alf Mörtsell

Kassör - Staffan Larsson

Sekreterare - Inger Larsson

Revisor - Alf Skott